Winkelmand

0

Privacy politiek

Privacybeleid winkel
We bieden onze klanten volledig respect voor hun privacy en bescherming van hun persoonlijke gegevens.
Dit privacybeleid bevat de regels voor het opslaan en openen van informatie op de apparaten van de gebruiker met behulp van cookies, gebruikt om de door de gebruiker gevraagde elektronische diensten te bieden, via de website Eherbal24.be, het bedrijf

I. DEFINITIES

 1. BEHEERDER – Prospero -NataliaBroza NIP : PL7282811829 , Grota Roweckiego 14 lok. 19, Łódź, , Poland. die elektronisch diensten verleent en informatie opslaat op de apparaten van de gebruiker.
 2. COOKIES – betekent IT-gegevens, met name kleine tekstbestanden, opgeslagen en opgeslagen op apparaten waarmee de Gebruiker de pagina’s van de Website gebruikt.
 3. COOKIES VAN DE BEHEERDER – betekent cookies geplaatst door de Beheerder, gerelateerd aan het aanbieden van elektronische diensten door de Beheerder via de Website.
 4. EXTERNE COOKIES – betekent cookies geplaatst door de partners van de beheerder via de website van de website.
 5. SERVICE – betekent de website waar de beheerder de website beheert, actief in het domein: http: www.eherbal24.be
 6. APPARAAT – betekent een elektronisch apparaat waarmee de gebruiker toegang krijgt tot de website.
 7. GEBRUIKER – betekent een entiteit waarvoor diensten elektronisch kunnen worden verleend in overeenstemming met de voorschriften en wettelijke bepalingen of met wie een overeenkomst voor het aanbieden van elektronische diensten kan worden gesloten.

II. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN DE BEHEERDER VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKERS

 1. De beheerder verkoopt of verstrekt persoonlijke of adresgegevens van gebruikers niet aan derden zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Het enige geval waarin wij hiertoe verplicht zijn, is het verzoek van een rechtbank, parket, politie of andere juridische autoriteit.
 2. Alleen met toestemming van de Gebruiker kunnen de door hem verstrekte gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 3. De Gebruiker blijft anoniem tot de eerste aankoop op de Website, het abonnement op de elektronische nieuwsbrief (nieuwsbrief) of het invullen van het contactformulier op de Website. In deze gevallen is het vereist om (elektronisch of op een andere manier) specifieke contactgegevens te verstrekken, die vervolgens via een verbinding naar het systeem worden verzonden.
 4. Het doen van een aankoop door de Gebruiker in de EHERBAL.bewinkel en gelijktijdige registratie in de winkel zijn geassocieerd met de toestemming voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens in de zin van de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens (Journal of Wetten van 2002 nr. 101, item 926, zoals gewijzigd). Natuurlijk is deze informatie alleen voor de doeleinden van het contract, inclusief de afgifte van een aankoopbewijs (factuur of btw-factuur) en verzending van producten. Daarom heeft de Eherbal24.be-winkel het recht om de verzamelde gegevens met zijn handelspartners te delen, alleen met het oog op een efficiënte orderverwerking.

III. GEBRUIKTE SOORTEN COOKIES

 1. Cookies die door de beheerder worden gebruikt, zijn veilig voor het apparaat van de gebruiker. Het is met name niet mogelijk dat virussen of andere ongewenste software of malware op deze manier in de apparaten van gebruikers terechtkomen. Met deze bestanden kan de door de gebruiker gebruikte software worden geïdentificeerd en kan de website voor elke gebruiker afzonderlijk worden aangepast. Cookies bevatten meestal de naam van het domein waaruit ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op het apparaat en de toegewezen waarde.
 2. De beheerder gebruikt twee soorten cookies:

een. SESSION COOKIES: ze worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en blijven daar tot het einde van de browsersessie. De opgeslagen informatie wordt vervolgens permanent verwijderd uit het geheugen van het apparaat. Het mechanisme van sessiecookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet toe.

b. PERMANENTE COOKIES: ze worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker en blijven daar totdat ze worden verwijderd. Als u een bepaalde browsersessie beëindigt of het apparaat uitschakelt, worden deze niet van het apparaat van de gebruiker verwijderd. Het mechanisme van permanente cookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van het apparaat van de gebruiker niet toe.

 1. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de toegang van cookies tot zijn apparaat te beperken of uit te schakelen. Als u deze optie gebruikt, kunt u de website gebruiken, behalve voor functies die vanwege hun aard cookies vereisen.

IV. DOELSTELLINGEN DIE COOKIES WORDEN GEBRUIKT

 1. DE BEHEERDER GEBRUIKT EIGEN COOKIES VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

een. SERVICE CONFIGURATIE

 • het aanpassen van de inhoud van de pagina’s van de website aan de voorkeuren van de gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van de websites van de website.
 • herkenning van het apparaat van de websitegebruiker en zijn locatie en het weergeven van de website, afgestemd op zijn individuele behoeften.

b. DE GEBRUIKER OP DE WEBSITE AUTORISEREN EN EEN GEBRUIKERSSESSIE OP DE WEBSITE VERSTREKKEN

 • het onderhouden van de sessie van de websitegebruiker (na inloggen), waardoor de gebruiker de inlognaam en het wachtwoord op elke subpagina van de website niet opnieuw hoeft in te voeren;
 • juiste configuratie van geselecteerde websitefuncties, waardoor met name verificatie van de authenticiteit van de browsersessie mogelijk is.
 • het optimaliseren en verhogen van de efficiëntie van door de beheerder geleverde diensten.

c. UITVOERING VAN PROCESSEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE VOLLEDIGE FUNCTIONALITEIT VAN WEBSITES

 • aanpassing van de inhoud van de website-pagina’s aan de voorkeuren van de gebruiker en optimalisatie van het gebruik van website-pagina’s. In het bijzonder laten deze bestanden toe de basisparameters van het apparaat van de gebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, afgestemd op zijn individuele behoeften;

-deugdelijke afhandeling van het partnerprogramma, waardoor met name verificatie van bronnen van Gebruikersomleiding naar de pagina’s van de Website mogelijk is.

 • het gebruik van de functies “Klembord” en “Winkelwagen” op de Website mogelijk maken.

d. ANALYSE EN ONDERZOEKS- EN AUDITECONTROLE

 • anonieme statistieken maken die helpen begrijpen hoe websitegebruikers websitepagina’s gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd.

e. ZEKERHEID EN BETROUWBAARHEID VAN DE SERVICE

 1. DE SERVICE-BEHEERDER GEBRUIKT EXTERNE COOKIES VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

een. het presenteren van multimedia-inhoud op de pagina’s van de website, die worden gedownload van een externe website, b.v. youtube.

b. het verzamelen van algemene en anonieme statische gegevens via analytische hulpmiddelen, b.v. Google Analytics.

c. advertenties presenteren die zijn afgestemd op de voorkeuren van de gebruiker met behulp van een online advertentietool, b.v. Google AdSense.

d. inloggen op de site met behulp van een sociale netwerksite, b.v. Facebook.com.

e. met behulp van interactieve functies om de website populair te maken via sociale netwerksites, zoals Facebook.com, Pinterest.com.

f. meningen presenteren op webpagina’s die worden gedownload van een externe website

g. gebruik van functies om communicatie via de website van de website te vergemakkelijken, die worden gedownload van een externe website

V. MOGELIJKHEDEN OM DE VOORWAARDEN VOOR OPSLAG OF TOEGANG DOOR COOKIES TE BEPALEN

 1. De gebruiker kan onafhankelijk en op elk moment de instellingen voor cookies wijzigen, waarbij de voorwaarden voor opslag en toegang door cookies tot het apparaat van de gebruiker worden gespecificeerd. Wijzigingen in de instellingen waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, kunnen door de gebruiker worden aangebracht met behulp van de instellingen van de webbrowser. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de instellingen van de webbrowser te blokkeren of om te informeren over elke keer dat ze op het apparaat van de Gebruiker worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om cookies te gebruiken is beschikbaar in de software (webbrowser) instellingen.
 2. De gebruiker kan op elk moment cookies verwijderen met behulp van de functies die beschikbaar zijn in de webbrowser die hij gebruikt.
 3. Beperking van het gebruik van cookies kan invloed hebben op sommige functies die beschikbaar zijn op de website van de website.

VI. NIEUWSBRIEVEN

 1. Uitdrukking van toestemming bij het registreren van een account in de winkel of op een later tijdstip om gratis nieuwsbrieven per e-mail te ontvangen, geeft de beheerder het recht om periodiek websitegebruikers informatie te sturen over nieuwe producten, promoties, verkopen, wedstrijden, collecties, evenementen of andere informatie met betrekking tot de activiteiten van de winkel.
 2. Abonneren op nieuwsbrieven kan op elk moment worden geannuleerd door deze functie uit te schakelen door een afmeldingsmail te sturen naar: contact@eherbal24.be Afmelden staat niet gelijk aan het verwijderen van een account op de Website.
 3. De beheerder behoudt zich het recht voor om: – advertenties en commerciële informatie te verzenden via de nieuwsbrief in de zin van de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten (Journal of Laws No. 144, Item 1204 van 2002); – het tijdelijk uitschakelen van de nieuwsbriefservice om technische redenen; – een niet-vastgehouden stopzetting van het aanbieden van de nieuwsbriefservice na voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers; – het verwijderen van het account waarvan de gebruiker het Website-reglement heeft overtreden.
X